ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Główny Księgowy w ZAZ w Kamionku Wielkim

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-03-13 11:50:18

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kierownik  Samorządowego Zakładu Budżetowego pn. ,, Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim''
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w ZAZ w Kamionku Wielkim.
Kamionek Wielki 82, 82 - 340 Tolkmicko
tel. 55 231 37 67, fax.55 231 37 26
e-mail:

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Borkowska Data wytworzenia informacji: 2015-03-13 11:50:18
Osoba, która odpowiada za treść: Stanisław Lecheta Data wprowadzenia do BIP 2015-03-13 11:50:18
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2015-03-13 12:07:24
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2015-03-13 13:07:24
Artykuł był wyświetlony: 2118 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNY KSIĘGOWY W ZAKŁADZIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-02-23 11:55:45

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Borkowska Data wytworzenia informacji: 2015-02-23 11:55:45
Osoba, która odpowiada za treść: Stanisław Lecheta Data wprowadzenia do BIP 2015-02-23 11:55:45
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2015-02-23 11:58:45
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2015-03-12 20:46:07
Artykuł był wyświetlony: 2100 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Główny Księgowy w ZAZ w Kamionku Wielkim.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-02-06 13:31:47

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kierownik Samorządowego Zakładu Budżetowego

pn. ,,Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim''

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w ZAZ w Kamionku Wielkim.

Kamionek Wielki 82, 82-340 Tolkmicko tel. 55 231-37-67,

e-mail:

<e-mail>

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Borkowska Data wytworzenia informacji: 2015-02-06 13:31:47
Osoba, która odpowiada za treść: Stanisław Lecheta Data wprowadzenia do BIP 2015-02-06 13:31:47
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2015-02-06 13:36:29
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2015-03-12 20:43:50
Artykuł był wyświetlony: 2015 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-02-04 14:39:07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko głównego ksiegowego w samorządowym zakładzie budżetowym pn. Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Borkowska Data wytworzenia informacji: 2015-02-04 14:39:07
Osoba, która odpowiada za treść: Stanisław Lecheta Data wprowadzenia do BIP 2015-02-04 14:39:07
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2015-02-04 14:47:32
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2015-03-12 20:46:45
Artykuł był wyświetlony: 2071 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Główny Ksiegowy w ZAZ w Kamionku Wielkim

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-01-21 13:33:20

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kierownik Samorządowego Zakładu Budżetowego

pn. ,,Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim''

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w ZAZ w Kamionku Wielkim.

Kamionek Wielki 82, 82-340 Tolkmicko tel. 55 231-37-67,

e-mail:

<e-mail>

Poniżej pliki do pobrania:

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Borkowska Data wytworzenia informacji: 2015-01-21 13:33:20
Osoba, która odpowiada za treść: Stanisław Lecheta Data wprowadzenia do BIP 2015-01-21 13:33:20
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2015-01-21 13:52:36
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2015-03-12 20:47:14
Artykuł był wyświetlony: 2104 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nabór na stanowisko KSIĘGOWY

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-04-05 13:02:58

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kierownik Samorządowego Zakładu Budżetowego pn. Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w ZAZ Kamionek Wielki 82,

82-340 Tolkmicko     tel. 55 231-37-67     e-mail:

<e-mail>

 

1. Określenie stanowiska urzędniczego
Główny Księgowy – 1/2 etatu w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim

2. Wymagania niezbędne
· ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe,  

  uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie

  co najmniej 3 letniej praktyki w księgowości lub ukończona średnia, policealna lub pomaturalna

  szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6 letniej praktyki w księgowości,
· pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
· niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko  

  działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności

  dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
· stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,
· znajomość przepisów samorządowych,
· znajomość rachunkowości budżetowej i rachunkowości przedsiębiorstw,
· znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,

· znajomość przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych, PFRON, zamówień  

  publicznych,

· dobra znajomość obsługi komputera (m. in. Word, Exel) i programu finansowo-kadrowego

  Symfonia, program Płatnik ZUS, bankowości elektronicznej, SODiR,
· nieposzlakowana opinia.

3. Wymagania dodatkowe:
1. Co najmniej 8-letnia praktyka w księgowości.
2. Posiadanie następujących predyspozycji osobowościowych: umiejętność komunikacji, dobra  

    organizacja pracy, odpowiedzialność, dyspozycyjność, systematyczność, dyskrecja, uczciwość,

    znajomość i umiejętność korzystania z przepisów prawa, umiejętność pracy w zespole, rzetelność
3. Samodzielność i umiejętność organizowania pracy i umiejętność analitycznego myślenia.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- Realizacja obowiązku wynikającego z Ustawy o rachunkowości

- Realizacja obowiązku wynikającego z Ustawy o finansach publicznych

- Prowadzenie rachunkowości jednostki

- Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi

- Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem

  finansowym

- Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji

  gospodarczych i finansowych

5. Wymagane dokumenty:
· CV z listem motywacyjnym,
· kserokopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie,
· kserokopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż pracy,
· kserokopia dowodu osobistego,
· oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi

  gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,

  przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
· inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, opinie, referencje.
Oferty z dokumentami należy:
przesyłać pocztą na adres: Zakład Aktywności Zawodowej, Kamionek Wielki 82, 82-340 Tolkmicko
lub składać osobiście w siedzibie ZAZ, w terminie do 16 kwietnia 2012 r. do godz. 15,00 w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją:

„Nabór na stanowisko urzędnicze – Główny Księgowy w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim w terminie do 16 kwietnia 2012 r.”

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej ZAZ (BIP) http://test.systemdobip.pl/zaz_elblag/ i na tablicy ogłoszeń ZAZ w Kamionku Wielkim

CV powinno być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458)”.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim
Osoba, która wytworzyla informację: Kamil Wojtyński Data wytworzenia informacji: 2012-04-05 13:02:58
Osoba, która odpowiada za treść: Janusz Śnieżko Data wprowadzenia do BIP 2012-04-05 13:02:58
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2012-04-05 13:04:57
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2015-01-21 12:24:33
Artykuł był wyświetlony: 3516 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

PIELĘGNIARKA

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-05-21 09:53:42

Akapit nr 1 - brak tytułu

 

Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim zatrudni na umowę o pracę pielęgniarkę  neuropsychiatryczną.

 

I. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe lub średnie - posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu,

b) posiadanie co najmniej półrocznego stażu pracy z osobami z upośledzeniem umysłowym 

    lub zaburzeniami psychicznymi

II. Wymagania dodatkowe :

Cechy osobowe: kreatywność, umiejętność komunikowania, dokładność i samodzielność, sumienność, terminowość

III. Zakres wykonywania zadań na stanowisku :

1. Podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności

    i likwidacja barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w zakładzie

    i społeczeństwie

2. Podejmowanie działań edukacyjno-terapeutycznych celem usamodzielnienia

3. Podejmowanie wszelkich działań mających na celu pełną integrację ze środowiskiem

4. Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz rejestru środków medycznych w ZAZ,

5. Wydawanie w razie potrzeby leków wg wskazań lekarza,

6. Udział w zespole programowym ZAZ,

7. Zadania z zakresu pracownika socjalnego

IV. Wymagane dokumenty:

a) CV

b) list motywacyjny

c) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

 

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą na adres Zakład Aktywności Zawodowej, Kamionek Wielki 82, 82-340 Tolkmicko, składać osobiście w siedzibie Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim lub przesłać pocztą elektroniczną na adres

<e-mail>

 w terminie do dnia 31 maja 2012 roku z dopiskiem

„ pielęgniarka”

 

Dokumenty, które wpłyną do ZAZ po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się z wybranymi osobami.

 

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 ,poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim
Osoba, która wytworzyla informację: Kamil Wojtyński Data wytworzenia informacji: 2012-05-21 09:53:42
Osoba, która odpowiada za treść: Janusz Śnieżko Data wprowadzenia do BIP 2012-05-21 09:53:42
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2012-05-21 09:54:04
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2012-05-21 11:54:04
Artykuł był wyświetlony: 3378 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-04-17 13:34:10

Akapit nr 1 - brak tytułu

          Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim informuje, iz w wyniku konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - Główny Ksiegowy wybrana została Pani Beata Zamłyńska na ww, stanowisko.
 
UZASADNIENIE:
          Pani Beata Zamłyńska spełnia wymagania formalne i oczekiwania Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim do pracy na stanowisku Główny Księgowy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim
Osoba, która wytworzyla informację: Kamil Wojtyński Data wytworzenia informacji: 2012-04-17 13:34:10
Osoba, która odpowiada za treść: Janusz Śnieżko Data wprowadzenia do BIP 2012-04-17 13:34:10
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2012-04-17 13:34:20
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2012-04-17 15:34:20
Artykuł był wyświetlony: 2195 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu