ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Data wprowadzenia informcji do BIP: 2015-07-17 16:44:24 Informacja ogłoszona dnia 2015-07-17 16:45:42 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Dotyczy: Odpowiedzi na zadane pytania do specyfikacji technicznej pojazdu w trybie przetargu nieograniczonego pn. ,,Dostawa samochodu dostawczego o DMC do 3,5 tony, typu Furgon przy stosowany do przewozu towaru dla Zakładu Aktywności Zawodowej Kamionku Wielkim. Zamawiający odpowiada na zadane pytania: 1. Czy zamawiający dopuszcza silnik o mocy mniejszej o 5 KM tj. o mocy 125 KM z po-jemności 2.299 cm ? Odp. Zamawiający dopuszcza silnik o mocy mniejszej o 5 KM tj. o mocy 125 KM z pojemności 2299cm 2. Czy zamawiający dopuści długość przedziału ładunkowego o 17 mm mniejszą od wy-maganego tj. 3.083 mm ? Odp. Zamawiający dopuszcza długość przedziału ładunkowego 0 17 mm mniejszą od wymaganego tj. 3083 mm 3. Czy zamawiający dopuści szerokość przedziału ładunkowego o 35 mm mniejszą od wymaganego tj. 1.765 mm ? Odp. Zamawiający dopuszcza szerokość przedziału ładunkowego o 35 mm mniejszą od wymaganego tj. 1765 mm 4. Czy zamawiający dopuści wysokość przedziału ładunkowego o 6 mm mniejszą od wy-maganego tj. 1.894 mm ? Odp. Zamawiający dopuszcza wysokość przedziału ładunkowego o 6 mm mniejszą od wymaganego tj. 1894 mm 5. Czy dopuszcza się montaż świateł ledowych nie fabrycznych? Odp.: dopuszcza się montaż świateł ledowych (tylko dziennych) nie fabrycznych. 6. Pytanie co do gwarancji, żaden producent nie daje dłuższej gwarancji na perforacje elementów nadwozia 84 miesiące tylko maksymalnie 72 miesiące, czy dopuszcza się w takim wydatku krótszy okres? Odp.: nie dopuszcza się okresu gwarancji na perforację nadwozia krótszego niż 84 mie-siące. 7. Pytanie do punktu 12 strona 17 w czasie trwania gwarancji wszystkie elementy podle-gające gwarancji są wymieniane nieodpłatnie, natomiast tak zwane przeglądy okresowe są płatne więc czy dopuszcza się zmianę w tym punkcie? Odp.: dopuszcza się zmianę treści punktu 12 strona 17 „Formularz Ofertowy” poprzez wykreślenie w tym punkcie słowa „nieodpłatnych”. 8. Czy dopuszcza się samochód bez wspomagania ruszania na wzniesieniu strona 3? Odp.: nie dopuszcza się samochodu bez wspomagania ruszania na wzniesieniu. Ponadto Zamawiający powiadamia, że powstał błąd pisarski przy podaniu daty w puncie 4 strona 16 „Formularz Ofertowy”. W związku z tym w punkcie 4 strona 16 skreśla się datę 20 lipca 2015 roku a wpisuje datę 10 sierpnia 2015 roku.
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu