Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Deklaracja dostępności

Informacja ogłoszona dnia 2022-02-28 11:07:49 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim
 
Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Elblągu.
 • Data publikacji strony internetowej: 2011-12-07
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: strona jest aktualizowana na bieżąco
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Treści niedostępne
 • część dokumentów pdf została opublikowana bez warstwy tekstowej
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo
Wyłączenia
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 2022-02-28
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-02-28
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Kierownik Mariusz Kiełtyka.
 • E-mail: 
 • Telefon: 55 231 37 67
Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 • Organ nadzorujący: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu
 • Adres: Komeńskiego 40, 82–300 Elbląg
 • E-mail:
 • Telefon: 55 233 62 82
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-02-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mariusz Kiełtyka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-02-28 11:06:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-02-28 11:07:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-02-28 11:07:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1560 raz(y)